Initiatief van 21 Europese landen pleit ervoor om mentale gezondheidszorg te verbeteren

Op 23 en 24 november hadden de vertegenwoordigers van 21 Europese landen de eerste meeting van de 'Joint Action on Implementation of Best Practices in the area of Mental Health' (JA ImpleMENTAL). Dit Europese initiatief streeft ernaar om een netwerk voor kennisuitwisseling op te zetten en om twee succesvoorbeelden op het gebied van mentale gezondheidsbeleid uit de praktijk te implementeren en lessen hieruit te halen voor de toekomst.

“Dit is een geweldige kans voor ons. Het leren van de implementatieprocessen en welke belangrijke ingrediënten nuttig waren voor andere landen in Europa, kan het Nederlandse beleid en de praktijk informeren. Inclusief voortdurende inspanningen om de dienstverlening in Nederland te verbeteren en het nieuwe landelijke zelfmoordpreventieprogramma te implementeren.” – Laura Shields-Zeeman, Programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie

Mentale gezondheid in de EU

Mentale gezondheidsproblemen vormen een grote uitdaging voor publieke gezondheid in heel Europa. Meer dan één op de zes mensen in Europese landen had in 2016 mentale gezondheidsproblemen, wat overeenkomt met ongeveer 84 miljoen mensen.  Veel EU-landen hebben wel een beleidsplan voor mentale gezondheid en ook organisaties die hieraan bijdragen. Maar er is nog een wereld te winnen in het verbeteren van zowel de toegankelijkheid als de kwaliteit van deze diensten. Daarnaast is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor mentale gezondheidsbevordering en preventie van mentale problematiek.

21 landen bundelen krachten

Projectpartners van 21 Europese landen bundelen de krachten in de Joint Action on Implementation of Best Practices in the area of Mental Health (JA ImpleMENTAL). Dit initiatief is gefinancierd door het derde gezondheidsprogramma van de Europese Unie, en zal drie jaar lopen. Het project richt zich op het duurzaam implementeren van twee succesvoorbeelden in Europa: de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg naar Belgisch voorbeeld en een integrale suïcidepreventie aanpak uit Oostenrijk. Het doel is om de voordelen van deze twee praktijkvoorbeelden te implementeren in de landen die deelnemen aan JA ImpleMENTAL.

“Mentale gezondheidsproblemen waren altijd al een grote reden tot bezorgdheid. Natuurlijk heeft de COVID-19-pandemie dit probleem verduizendvoudig. We moeten reageren met urgentie, innovatie, investeringen en opbouw van capaciteit. Wij moeten onze inspanningen onderbouwen met een effectieve samenwerking.” – Stella Kyriakides, Europees commissaris voor Volksgezondheid

De rol van het Trimbos-instituut

Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) neemt het Trimbos-instituut deel aan deze Joint Action als vertegenwoordiger van Nederland. Het Trimbos-instituut zal hierin de implementaties evalueren en de duurzaamheid van de implementaties bevorderen in de andere deelnemende landen. Doordat er in dit project veel vergelijkbare implementaties naast elkaar worden uitgevoerd, kunnen er waardevolle lessen worden geleerd over wat werkt en wat niet werkt bij dit soort complexe hervormingen binnen geestelijke gezondheidszorg en binnen mentale gezondheid en preventie.

Meer informatie

Laura Shields - Zeeman
Programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie, Trimbos