Nieuws |

Grote groep kinderen onbeschermd tegen schadelijke tabaksrook

Meer dan 1 miljoen ouders met thuiswonende kinderen rookt. Bijna de helft van de rokende ouders rookt wel eens binnen. 23 procent doet dat wel eens in aanwezigheid van kinderen. Dat betekent dat een grote groep kinderen onvoldoende beschermd is tegen schadelijke tabaksrook.

Programmahoofd Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut Marc Willemsen: “ Ook als je buiten rookt, komen kinderen in aanraking met stoffen uit tabaksrook. De campagne PUUR rookvrij maakt de gevaren van (mee-)roken voor kinderen zichtbaar aan ouders. Daarnaast is het belangrijk dat zorgprofessionals dit ook bespreken met ouders.”

Ook buiten roken is schadelijk voor kinderen

Veel mensen weten niet dat het ook schadelijk is voor kinderen als je buiten rookt. Of op een plek rookt waar kinderen het niet kunnen zien. Stoffen die uit tabaksrook komen, blijven namelijk achter op de huid, haren, kleding, vloer of speelgoed. Dit noemen we derdehands rook. Derdehands rook kun je ook inademen, inslikken of aanraken. Het is schadelijk omdat dit voor een deel uit dezelfde gevaarlijke stoffen bestaat als sigarettenrook. Jonge kinderen hebben een groter risico om deze schadelijke stoffen op te nemen. Zij raken namelijk meer aan, stoppen dingen in hun mond, hebben een dunnere huid en worden vaker opgetild. Ook door mensen die net hebben gerookt. Het Trimbos-instituut brengt daarom een infographic uit waarin derdehands rook wordt uitgelegd. Met tips voor professionals om het gesprek aan te gaan met ouders.

Willemsen: “Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kind rookvrij opgroeit, maar zij weten niet wat de gevaren van derdehands rook zijn. Stoppen met roken is eigenlijk de enige manier om je kind te beschermen tegen schadelijke tabaksrook. Heel goed dat de PUUR rookvrij campagne hier nu aandacht aan besteedt.”

Bekijk de infographic Derdehands rook

Zorgprofessional: bespreek roken met uw patiënt

Voor de gezondheid van een kind is het belangrijk dat het kind volledig rookvrij kan opgroeien. Om ouders de gevaren van roken te laten zien, is het noodzakelijk dat zorgprofessionals met hen over roken praten. Dit gebeurt nu nog te weinig. Verschillende zorgverleners zullen de komende tijd in video’s hier aandacht voor vragen.

Juan Salguero Caparrós – Jeugdarts: “Als zorgprofessional voel ik mij verplicht het roken te bespreken. Als iedereen dezelfde boodschap vertelt, dan staan wij samen sterker.”

Bekijk de tips om in gesprek te gaan

Risico’s van meeroken voor kinderen uitgelegd

Willemsen: “Ouders weten vaak wel dat meeroken schadelijk is, maar ze weten vaak niet hoe schadelijk.”

Bijna de helft van de ouders die roken, rookt wel eens binnen. Bijvoorbeeld thuis, op visite of in de auto. Daar zitten risico’s aan vast voor kinderen. Zo hebben zij een grotere kans om luchtwegklachten te ontwikkelen en is er een grotere kans op wiegendood. Ook gaan kinderen later sneller zelf roken.

De risico’s van meeroken worden uitgelegd in de infographic ‘Meeroken’

Mini-docu over derdehands rook

Met de campagne ‘PUUR rookvrij’ wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rokers uitdagen een serieuze stoppoging te doen, net zo lang tot ze definitief gestopt zijn. Vanaf vandaag richt de campagne zich op een specifieke doelgroep, namelijk ouders met jonge thuiswonende kinderen. In een mini-docu over derdehands rook wordt inzichtelijk gemaakt hoe schadelijke stoffen na het roken ongemerkt mee het huis in worden genomen. Zo worden ouders bewust van de gevaren van roken voor kinderen en doen ze hopelijk een poging om te stoppen met roken. Een rookvrije generatie in 2040 begint bij kinderen die rookvrij opgroeien. En de kans dat kinderen gaan roken, wordt een stuk kleiner als ouders niet roken.

Marc Willemsen
Programmahoofd Tabak