Nieuws |

Factsheet Kerncijfers roken 2015

Factsheet Kerncijfers roken 2015

Een beknopt overzicht van cijfers uit verschillende bronnen over roken onder volwassenen en jongeren in 2015. Dat is wat de nieuwe Factsheet van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging biedt.

In 2015 rookte 26,3 procent van de volwassenen (18 jaar of ouder) wel eens en 19,5 procent rookte dagelijks. Onder jongeren van 12 t/m 16 jaar heeft 22,8 procent ooit gerookt, 10,6 procent in de afgelopen maand en rookte 3,1 procent dagelijks. Voor zowel volwassenen als jongeren is het percentage (dagelijkse) rokers het hoogst onder lager opgeleiden.

Deze en meer gegevens worden beschreven in de factsheet Roken onder volwassenen en jongeren in Nederland. Kerncijfers 2015.

De gegevens voor volwassenen zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut, 2015. De kerncijfers voor roken in deze factsheet zijn gebaseerd op de leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder, hetgeen aansluit bij de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

De gegevens voor jongeren zijn afkomstig uit het Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2015.

Lees de factsheet in de bijlage.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)