Eerste resultaten project forensische (F)ACT voor LVB

Eerste resultaten project forensische (F)ACT voor LVB

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking wordt het steeds moeilijker zich in het dagelijks leven staande te houden. Het project forensische (F)ACT voor LVB brengt in kaart welke behoeften deze groep heeft en met welke ondersteuning zij het beste worden geholpen. De eerste resultaten zijn nu bekend.

Door een scala aan factoren, waaronder de toenemende complexiteit van de samenleving, hebben steeds meer mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) moeite met de dagelijkse realiteit. De ggz, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verslavingszorg maar ook justitie krijgen steeds meer cliënten met een LVB achtergrond. Zij krijgen ook steeds meer oog voor de specifieke behoeften van deze groep, zonder dat ze de juiste kennis of handvatten hebben om hiermee om te gaan.

Omdat forensische (F)ACT teams (Assertive Community Treatment) ook veel mensen met een LVB in hun caseload hebben, is in 2011 een project gestart gericht op de implementatie van forensisch (F)ACT LVB teams. Een belangrijk onderdeel van het project is om de cliëntenpopulatie en behandelresultaten in kaart te brengen.

De eerste voorlopige resultaten laten het volgende zien.

  • Cliënten van forensisch (F)ACT van LVB teams hebben naast een licht verstandelijke beperking veelal een psychotische stoornis, persoonlijkheidsstoornis en/of verslavingsproblemen (cannabis).
  • Ze hebben problemen op verschillende terreinen (schulden, geen dagbesteding of werk) en ernstige beperkingen in het sociaal en psychisch functioneren, vergelijkbaar met cliënten die zijn opgenomen of verblijven in een GGZ instelling.
  • Ongeveer de helft is het voorgaande jaar in aanraking met politie of justitie geweest, een kwart verbleef voor een bepaalde periode in een penitentiaire inrichting.
  • Een kwart is in het voorgaande jaar opgenomen geweest in een zorginstelling.

Het project is gestart op 1 oktober 2011 en loopt tot en met september 2017. Het wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut en Trajectum. De vier Borginstellingen (Trajectum, Ipse de Bruggen, Dichterbij en Altrecht Wier) beschikken inmiddels over één dan wel meerdere forensische (F)ACT-LVB teams.

Reportage over ACT team
In een op 24 januari 2016 uitgezonden reportage van Kruispunt staat één van de deelnemende teams centraal: het forensisch ACT team voor mensen met een LVB van Trajectum.

Aflevering bekijken?
Zie www.kro-ncrv.nl/kruispunt/seizoenen/2016/30-143710-24-01-2016.

Meer weten over het onderzoek?
Kijk op de website van F-ACT Nederland: http://www.f-actnederland.nl/f-act-lvb/

Meer informatie
Caroline Place  cplace@trimbos.nl

Laura Neijmeijer lneijmeijer@trajectum.info

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)