Discussie over zorg voor mensen met dementie

Discussie over zorg voor mensen met dementie

Op 5 juli 2016 brachten de Koning en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) een werkbezoek aan woonzorgboerderij De Reigershoeve in Heemskerk. Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over de zorg voor mensen met dementie waar ook Bernadette Willemse, hoofd programma Ouderen van het Trimbos-instituut aan deelnam.

De Reigershoeve biedt permanente huisvesting en zorg aan mensen met dementie. Deze woonzorgboerderij is opgericht door oud-Trimbos medewerker Dieneke Smit en haar vader Henk. Kleinschaligheid, professionele zorg, ‘thuisgevoel’ en de betrokkenheid van mantelzorgers vormen de zorgvisie.

De uitkomsten van de Monitor Woonvormen Dementie, een onderzoek waar Dieneke Smit bij het Trimbos-instituut jaren aan heeft gewerkt, vormen daarbij een belangrijke kennisbasis. Ook gebruikt zij de gegevens van de Monitor voor haar promotieonderzoek naar de betrokkenheid van mensen met dementie in activiteiten en hun kwaliteit van leven. Tijdens het werkbezoek stond de samenwerking tussen de bewoner, zorgprofessional en mantelzorger centraal.

Complexiteit zorgvraag
Ter afsluiting werd een rondetafelgesprek gehouden over de toenemende complexiteit van de zorgvraag in verpleeghuizen met onder andere Bernadette Willemse van het Trimbos-instituut en prof.dr. J.P.H. Hamers, hoogleraar ouderenzorg van de Maastricht University.

Aan de orde kwamen onderwerpen als competenties en regelruimte van zorgmedewerkers, leiderschap, criteria voor de zorgkwaliteit en de werkwijze van de Reigershoeve ten opzichte van grote verpleeghuizen. Dit zijn onderwerpen die centraal staan in de Monitor Woonvormen Dementie waarvan de vierde meetronde vorige maand gestart is .

Meer over dit thema