Nieuws |

Digitaal ‘platform stoppen met roken voor zorgprofessionals’

Digitaal ‘platform stoppen met roken voor zorgprofessionals’

Vanaf 3 april 2017 is www.platformstoppenmetroken.nl online. Dit platform is bedoeld voor zorgprofessionals die zich bezighouden met stoppen met roken.

Het platform ondersteunt hen door:

  • de mogelijkheid te bieden contact te leggen met andere zorgprofessionals en met experts op het terrein van stoppen met roken begeleiding
  • uitwisseling van kennis en praktijkervaringen te faciliteren
  • de vertaling van de richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’ naar de praktijk te bevorderen.

Op www.platformstoppenmetroken.nl kunt u als zorgprofessional vragen, tips, knelpunten en successen in de stoppen-met-roken zorg plaatsen. Ook is er de mogelijkheid om filmpjes en documenten te uploaden. Uw vragen worden beantwoord door andere zorgprofessionals, door het Trimbos-instituut of door het panel van experts.

REGISTREREN
U kunt zich registreren op het platform en een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Hiermee heeft u direct toegang tot het platform.

ACCREDITATIE
Bent u actief op het platform en bent u lid van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken? U kunt hiervoor accreditatie aanvragen bij het Kwaliteitsregister:http://www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/accreditatievoorwaarden/overig/

COMMISSIE VAN AANBEVELING
Onder meer Marc Willemsen, bijzonder hoogleraar tabaksontmoediging, Niels Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter van het Partnership Stop met Roken, en voormalig staatssecretaris van Rijn van het Ministerie van VWS plaatsten op de homepage van het platform een aanbeveling.

Meer over dit thema

Monique Croes
Coördinator Stoppen-met-roken Publieksinformatie