Dementiebril landelijk beschikbaar na pilot met goede resultaten

Dementiebril landelijk beschikbaar na pilot met goede resultaten

Mantelzorgers van mensen met dementie kunnen zich na het bekijken van een virtual reality film over dementie en het volgen van de bijbehorende e-learning beter verplaatsen in hun naaste en voelen zich zekerder in hun zorgtaak. Ook is er vaker sprake van positieve interactie tussen de mantelzorger en persoon met dementie. Dat blijkt uit het pilotonderzoek onder 35 mantelzorgers van mensen met dementie. De Dementiebril, bestaande uit de film en de e-learning, is vanaf vandaag landelijk beschikbaar

De Dementiebril bestaat uit een 360 graden simulatiefilm op een Virtual Reality-bril en een online cursus (e-learning). De film laat mantelzorgers in de huid van iemand met dementie kruipen. Zo is het mogelijk te ervaren waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving op ze reageert. De bijbehorende e-learning biedt informatie en oefeningen, waardoor de film extra verdieping krijgt.

Mantelzorgers van mensen met dementie laten ervaren wat het is om dementie te hebben, om zo het begrip voor de naaste met dementie te vergroten. Dat was het doel vorig jaar toen is gestart –met nauwe betrokkenheid van mantelzorgers – met de ontwikkeling van de Dementiebril. Mantelzorgers gaven aan graag meer te willen weten over het innerlijke leven van hun naaste om zo gedragingen en handelingen beter te kunnen plaatsen en begrijpen. De dementiebril bouwt voort op de ervaringen van de IntoDmentia simulatie waarmee sinds 2012 in een fysieke cabine de ervaring wordt aangeboden.

Positief resultaat volgens mantelzorgers

Het Dementiebril-aanbod is onder 35 mantelzorgers getest en zij oordeelden positief over het nut en de gebruiksvriendelijkheid. Ook bleek uit de resultaten dat na het kijken van de film en het volgen van de e-learning mantelzorgers beter in staat waren om zich te verplaatsen in hun naaste met dementie. Verder voelden zij zich zekerder in hun zorgtaak en was er sprake van meer positieve interactie tussen de mantelzorger en de naaste met dementie. Mantelzorgers geven aan zich meer bewust te zijn van hoe de persoon met dementie de werkelijkheid ervaart, maar ook van hun eigen gedrag richting hun naaste en de impact daarvan. Nu de resultaten van de pilot studie positief zijn, kan de Dementiebril landelijk gebruikt worden door mantelzorgers.

Beschikbaar voor mantelzorgers

De Dementiebril en e-learning is beschikbaar voor mantelzorgers van mensen met dementie in het hele land. Meer informatie is te vinden op www.dementiebril.nl. Hier is ook informatie te vinden over hoe zorgorganisaties de Dementiebril kunnen aanbieden aan hun cliënten. De Dementiebril is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in samenwerking met Stichting Into D’mentia en dankzij een subsidie van Alzheimer Nederland en het PGGM Stimuleringsfonds.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)