Dementiebril gepresenteerd op EU conferentie dementie

Dementiebril gepresenteerd op EU conferentie dementie

Tijdens de EU conferentie Living well with(out) dementia, op 9 en 10 mei in Amsterdam ter gelegenheid van het EU-voorzitterschap van Nederland presenteert het Trimbos-instituut een Engelstalige versie van de Dementiebril. De Dementiebril is ontwikkeld om mantelzorgers in de huid van iemand met dementie te laten kruipen.

EU conferentie
De EU conferentie focust op innovatie van zowel de zorg als de samenleving om er voor te zorgen dat mensen met dementie zolang mogelijk (autonoom) kunnen blijven functioneren in de maatschappij. Staatssecretaris van Rijn benadrukte tijdens zijn toespraak het belang om niet alleen te strijden tegen dementie, maar ook voor een waardig leven voor mensen die lijden aan dementie.

Doel en opzet Dementiebril
Met de Dementiebril, een 360 graden film, ervaren mantelzorgers waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving op ze reageert. Doel is om mantelzorgers de emoties van iemand met dementie te laten ervaren en zo het begrip voor hun naaste met dementie te vergroten en stress te doen afnemen.

Aan de simulatie op de bril is een e-learning gekoppeld, waarin mantelzorgers stilstaan bij wat zij beleefd hebben in de simulatie. Op deze wijze worden zij bewust gemaakt van hun eigen houding richting hun naaste met dementie. De Dementiebril is gebaseerd op de reeds bestaande dementiesimulator Into D’mentia en wordt in samenspraak met mantelzorgers ontwikkeld. Mantelzorgers geven vaak te kennen graag meer te willen weten van het innerlijk leven van hun naaste en om zo gedragingen en handelingen beter te kunnen plaatsen en te begrijpen.

Engelse versie Dementiebril
Het ministerie van VWS vroeg het Trimbos-instituut de Dementiebril ter gelegenheid van de conferentie te vertalen in het Engels zodat de deelnemers aan de conferentie in de huid van iemand met dementie konden kruipen. Staatssecretaris van Rijn zette de bril ook even op.

Test
Op dit moment wordt de Dementiebril getest bij een groep van veertig mantelzorgers van mensen met dementie, verspreid over het land. De resultaten van deze test zij in het najaar beschikbaar.

Het Trimbos-instituut ontwikkelt de Dementiebril in samenwerking met Stichting Into D’mentia, Coolminds en IJsfontein. De Dementiebril wordt ontwikkeld dankzij een subsidie van Alzheimer Nederland en het PGGM Stimuleringsfonds.

Meer over dit thema