Nieuws |

Cannabisgebruik en ervaringen studenten in kaart gebracht

Cannabisgebruik en ervaringen studenten in kaart gebracht

Hoeveel en hoe vaak blowen studenten, wat zijn de redenen voor gebruik en wat zijn de gevolgen? In de factsheet 'Cannabis & Studie' zijn de laatste onderzoeken en cijfers gebundeld en aangevuld met ervaringen van studenten zelf. Er worden soms negatieve effecten ervaren, zoals verminderde concentratie of een slechter geheugen. De ervaren positieve effecten of het idee dat het middel prestatieverhogend worden echter zwaarder gewogen.

Cannabis is na alcohol in Nederland de meeste gebruikte drug onder jongeren (18-24 jaar). Hoewel het gebruik bij de meeste jongeren beperkt is en niet tot grote problemen voor gezondheid en functioneren leidt, kan het toch negatieve effecten hebben op de ontwikkeling van het brein of de studie. Bij veelvuldig en langdurig gebruik is er ook kans op verslaving.

Redenen gebruik

Uit onderzoek blijkt dat studenten cannabis gebruiken om diverse redenen: omdat ze het lekker vinden, om te ontspannen of als prestatieverhogend middel. Dat het daadwerkelijk tot betere prestaties leidt, is echter nooit aangetoond. Het ervaren van dit effect komt waarschijnlijk meer vanwege het geloof dat cannabis de prestatie verbetert. Uit eerder onderzoek blijkt bovendien dat gebruik van cannabis voornamelijk negatieve effecten op de studie heeft.

Ervaringen studenten

De geïnterviewde studenten gaven aan diverse negatieve effecten te ervaren na gebruik, zoals een verminderde concentratie. Opvallend was dat ze de positieve effecten allemaal vonden opwegen tegen de negatieve. Verder vonden de studenten hun gebruik niet zorgelijk. Ze gaven aan dat ze hun gebruik denken te gaan minderen of dat ze stoppen na hun studententijd. Dit vanwege veranderingen in hun leven tegen die tijd.

Preventie en interventies

Het gebruik van cannabis kan verslavend werken. Het minderen of stoppen met het gebruik kan hierdoor minder gemakkelijk zijn dan de geïnterviewde studenten suggereren. Daarnaast is het gebruik nooit zonder risico. Wanneer er zorgen zijn over het cannabisgebruik van een student, is het belangrijk hier naar te vragen. Er is online veel informatie en hulp beschikbaar. Ook offline zijn er mogelijkheden voor eventueel benodigde hulp. Zo is er bijvoorbeeld de interventie Moti-4 van Mondriaan, waar tijdens vier individuele gesprekken aandacht is voor het terugdringen van het (beginnend) problematisch cannabisgebruik.

Factsheet

In de factsheet ‘Cannabis & Studie’ wordt het cannabisgebruik van studenten in kaart gebracht. Er wordt stilgestaan bij hoeveel studenten blowen, hoe vaak ze dat doen en wat redenen zijn voor hun gebruik. Ook komen de gevolgen van het gebruik aan bod. Verder wordt er uitgelegd wat cannabis is, hoe de verschillende bestandsdelen werken en geven gebruikende studenten een inkijkje in hun ervaringen.


Inspiratiemaand Studenten, Alcohol, Drugs en Tabak
November is bij het Trimbos-instituut de Inspiratiemaand Studenten, Alcohol, Drugs en Tabak. Iedere novembermaandagmiddag is er een online sessie met thema’s uit het studentenleven.


 

Michelle van der Horst
Wetenschappelijk medewerker en projectleider Studenten & Middelengebruik