Nieuws |

Cannabis in Europa: de ontwikkelingen in beleid en wetgeving

Hoe wordt cannabis gereguleerd in verschillende Europese landen? Het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) publiceerde op 5 juni een rapport over recente ontwikkelingen in het cannabisbeleid en -wetgeving in Europa.

Het rapport richt zich op recreatief cannabisgebruik en de ontwikkelingen op dit gebied in Europa.  Het beschrijft ook hoe de ontwikkelingen zich uitbreiden naar de regulering van cannabis en cannabinoïden voor industrieel, therapeutisch, voedsel- of cosmetisch gebruik.

Regulering teelt en productie van cannabis

Naast Nederland hebben ook andere landen, zoals Malta, Duitsland, Luxemburg, Tsjechië en Zwitserland, op dit moment plannen om de teelt en productie van cannabis voor recreatief gebruik op een andere wijze te gaan reguleren.

“Nederland wordt veelvuldig genoemd in het rapport, onder andere vanwege het unieke coffeeshopbeleid, de lage prioriteit bij opsporing en vervolging van bezit van kleine hoeveelheden cannabis voor eigen gebruik. Dit heeft inmiddels in veel landen navolging gekregen. En natuurlijk komt het Experiment Gesloten Coffeeshopketen ook voor.” – Margriet van Laar, programmahoofd Drugs van het Trimbos-instituut.

Antwoord op vragen over cannabisbeleid

Het rapport van het EMCDDA geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom is het belangrijk om te definiëren wat “cannabis” is?
  • Wat zijn de internationale verplichtingen van landen om cannabis te controleren?
  • Hoe reageren EU-landen op illegaal gebruik en illegale levering van cannabis?
  • Is er een trend in de richting van cannabisregulering — en zo ja, waarom?
  • Welke wetten hebben betrekking op medische en commerciële van cannabis afgeleide producten (zoals medicinale cannabis en CBD-producten met een laag THC gehalte)?

Het Trimbos-instituut rapporteert aan het EMCDDA over ontwikkelingen in de drugssituatie in Nederland en communiceert ook over rapportages van het EMCDDA. Het Trimbos-instituut doet dat vanuit zijn rol als een van de ‘Focal Points’ in de EU-lidstaten.

Lees het rapport op de website van het EMCCDDA

Meer informatie

Margriet van Laar
Head Drug Monitoring & Policy/Reitox Focal Point Drugs