Nieuws |

Betere basis e-health interventies stoppen met roken nodig

Betere basis e-health interventies stoppen met roken nodig

Veel mensen willen stoppen met roken, maar de meeste van hen willen liever geen intensieve professionele hulp. E-health interventies kunnen deze groep rokers ondersteuning geven bij het stoppen met roken. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van bijvoorbeeld stoppen-met-roken-apps te wensen over laat.

Marc Willemsen, programmahoofd Tabaksontmoediging: “Als iemand wil stoppen met roken, dan hoop je natuurlijk dat dit succesvol is. Het is daarvoor noodzakelijk dat het aanbod van effectieve e-health interventies verbeterd wordt en de rol van de zorgprofessional versterkt. Dit jaar gaan we daarmee aan de slag.”

Tijdens de Slimme Zorg Estafette wordt de kennisagenda ‘E-health en stoppen met roken’ gepubliceerd. De kennisagenda is gebaseerd op onderzoek van het Trimbos-instituut naar de rol van e-health binnen de Nederlandse stoppen-met-rokenondersteuning. Hier komen 3 aandachtspunten uit waar wij op verschillende manieren mee verder gaan om het stoppen met roken door middel van e-health te verbeteren.

1. Verbeter het aanbod van bewezen effectieve interventies

Het aanbod van stoppen-met-roken-apps is zeer groot, maar de kwaliteit van de meeste interventies is matig. Als je wilt stoppen met roken en gebruik wilt maken van een app, dan is het moeilijk te overzien wat nu een goede app is. Het is daarom noodzakelijk dat duidelijke en goed onderbouwde adviezen beschikbaar zijn over het gebruik van digitale stoppen‐met‐roken‐interventies. De meeste e-health interventies voor stoppen met roken zijn niet wetenschappelijk onderzocht en veel interventies zijn maar beperkt in lijn met behandelrichtlijnen en theorieën van gedragsverandering. De interventies beoordelen wij niet zelf, maar de kennis die er is bundelen we in een factsheet voor zorgprofessionals en beleidsmakers over de effectiviteit van digitale interventies bij stoppen met roken. We houden het niet alleen bij advies, want we gaan ook zelf aan de slag. In 2021 wordt de Stopstone app in een nieuw jasje gestoken, zodat de app beter aansluit bij de belevingswereld van jongeren en jongvolwassenen. We maken hierbij gebruik van data uit de Stopstone app, de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen van jongeren en jongvolwassenen.

2. Versterk de rol van zorgprofessionals

Uit onderzoek blijkt dat de rol van zorgprofessionals bij het aanbieden van e-health interventies versterkt moet worden, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk. Zorgprofessionals kunnen advies geven over welke eHealth interventies geschikt zijn en kunnen mensen die willen stoppen met roken ondersteunen bij het gebruik van e-health interventies. Verschillende experts gaven aan dat het aanbieden van e‐health interventies in combinatie met ondersteuning door zorgprofessionals (blended care) een veelbelovende strategie kan zijn. Er is echter nog veel onduidelijk over hoe deze twee vormen van ondersteuning het beste gecombineerd kunnen worden. Daarom gaan we in 2021 onder huisartsen en praktijkondersteuners inventariseren welke ervaring zij hebben met het inzetten van e-health in combinatie met reguliere stoppen-met-rokenondersteuning. Met de resultaten hopen we zorgverleners beter te kunnen adviseren over het gebruik van e-health bij stopondersteuning.

3. Bevorder het goed gebruik van e-health interventies

Een aanzienlijk deel van de mensen die roken zoekt zelfstandig op internet naar apps ter ondersteuning van een stoppoging. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de verwachtingen en ervaringen van gebruikers van stoppen-met-rokenapps. Daarom willen we in 2021 onderzoeken hoe rokers denken over effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid en het aanbieden van e-health interventies bij stoppen met roken. Met de inzichten die we uit dit onderzoek verkrijgen, willen we het bereik van goed onderbouwde e-health interventies vergroten.

Van 1 tot en met 26 februari vindt de Slimme Zorg Estafette plaats. Vier weken lang is er aandacht voor slimme zorg en innovatie in verschillende regio’s.
Meer weten over het gebruik van e-health bij stoppen met roken en onze activiteiten dit jaar? Via de kennisagenda ‘e-health en stoppen met roken’ houden we u op de hoogte.

Product

E-health interventies bij stoppen met roken

Verkenning van de rol van e-health interventies binnen de stoppen-met-rokeninfrastructuur · 2020

Meer over dit thema

Marc Willemsen
Programmahoofd Tabak