Aanmelden nieuwe meetronde Monitor Woonvormen Dementie

Aanmelden nieuwe meetronde Monitor Woonvormen Dementie

In het voorjaar van 2016 start een nieuwe meetronde van de Monitor Woonvormen Dementie. Voor deze nieuwe meetronde kunnen zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden aan bewoners met dementie zich vanaf heden aanmelden.

De behoeftes van mensen met dementie en hun welzijn staan in de zorgverlening steeds meer centraal. Een cruciale factor daarbij is zorg bieden in een zoveel mogelijk vertrouwde en herkenbare omgeving. Ook de aandacht voor en samenwerking met familie en naasten krijgt steeds meer aandacht. Daarnaast spelen er specifieke kwaliteitsvraagstukken in de dementiezorg zoals het goed omgaan met onbegrepen gedrag, en het terugdringen van psychofarmaca. In zo’n sterk bewegend werkveld is meer inzicht van grote waarde.

Mogelijkheden voor verbetering
Deelname aan de Monitor Woonvormen Dementie biedt die mogelijkheid. Ook krijgen zorgorganisaties inzicht in waar mogelijkheden liggen voor verbetering of waar zij een voorbeeld zijn voor andere instellingen. Daarbij kan deelname bijdragen van de verpleeghuiszorg, en helpen om relevante thema’s te agenderen bij het ministerie en het veld. Deelnemers aan de eerdere meetronden van de Monitor vinden met name de mogelijkheid om zich te kunnen vergelijken met andere instellingen waardevol. Ook vinden zij dat de spiegel die de monitor biedt op de eigen beleidskeuzes en de gevolgen van deze keuzes op de kwaliteit van de geboden zorg erg waardevol.

Belangrijke input
Staatssecretaris Martin van Rijn ziet de gegevens uit de Monitor als belangrijke input voor het vaststellen van de kaders voor adequaat beleid in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, zowel op landelijk niveau als voor zorgorganisaties.

De indicatoren en uitkomsten van de Monitor sluiten bovendien nauw aan op de brief ‘Samenleven met dementie’ en op het kwaliteitsplan voor de verpleeghuissector ‘Waardigheid en Trots’.

De laatste rapportage van de Monitor is te vinden in de webwinkel van het Trimbos-instituut:
Monitor Woonvormen Dementie
Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Meer informatie over de Monitor kunt u vinden op de website van waardigheid en trots:
http://www.waardigheidentrots.nl/actueel/oproep-meld-u-aan-voor-de-monitor-woonvormen-dementie-2016/

Voor overige vragen of uw aanmelding kunt u contact opnemen met:
Mirjam van Soest-Poortvliet, mvansoest@trimbos.nl of 0302959278
Bernadette Willemse, bwillemse@trimbos.nl
Marleen Prins, mprins@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)