Extern nieuws |

Systematische review: kosteneffectiviteit van alcoholpreventie

Onderzoekers uit Australië hebben een systematische review uitgevoerd naar de kosteneffectiviteit van interventies om alcoholgebruik gedurende het hele leven te voorkomen bij jongeren (jonger dan 18 jaar), volwassenen (18-65 jaar) en ouderen (ouder dan 65 jaar). In totaal zijn 69 studies (34 modelgebaseerde evaluatiestudies, 28 experiment-gebaseerde evaluaties en 7 studies die zowel model- als experiment-gebaseerde economische evaluaties omvatten) geïncludeerd (zoekperiode tot 5 mei 2021).

Uit dit onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat preventieve alcoholinterventies kosteneffectief zijn. Uit de helft van de studies blijkt dat alcoholpreventiemaatregelen kostenbesparend zijn (d.w.z. effectiever en goedkoper dan vergelijkbare maatregelen). Dit geldt met name voor universele alcoholpreventie die bedoeld is om de blootstelling aan alcohol te beperken door middel van belastingen of reclameverboden en selectieve/geïndiceerde alcoholpreventie die bestaan uit screening met of zonder korte interventie voor volwassenen met een verhoogd risico op (problematisch) alcoholgebruik en gerelateerde schade. Schoolinterventies in combinatie met ouderinterventies zijn kosteneffectief in het voorkomen van alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 jaar. Geen enkele interventie was kosteneffectief in het voorkomen van alcoholgebruik bij ouderen.

De onderzoekers concluderen dat preventieve alcoholinterventies veelbelovend zijn wat betreft kosteneffectiviteit. Verdere economische analyses zijn nodig om de beleidsvorming te vergemakkelijken in landen met lage- en middeninkomens en voor kinderen, jongeren adolescenten en ouderen.

Le, L. K. D., Faller, J., Chatterton, M. L., Perez, J. K., Chiotelis, O., Tran, H. N. Q., … & Mihalopoulos, C. (2023). Interventions to prevent alcohol use: systematic review of economic evaluations. BJPsych Open9(4), e117.

Meer lezen over dit onderwerp: