Extern nieuws |

Reactie op bijna 3 jaar oude Kamervragen over blurring

Deze week beantwoordde VVD Kamerlid Thierry Aartsen de bijna 3 jaar geleden gestelde vragen van diverse Tweede Kamerfracties op het Wetsvoorstel regulering mengformules - ook wel ‘blurring’ genoemd van voormalig VVD Kamerlid Erik Ziengs. Aartsen heeft de verdediging van dit wetsvoorstel overgenomen van Ziengs. Ook heeft Aartsen de bijbehorende Nota van wijziging aan de Kamer gezonden.

Het initiatiefvoorstel van Ziengs uit juni 2018 betreft een voorstel om blurring toe te staan door dit in de wet te verankeren. Het voorstel betreft dus een versoepeling van de regels voor verkoop en schenken van alcohol, en daarmee de Alcoholwet. Het staat combinaties van typen alcoholverstrekkende bedrijven (blurring) toe. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat horecaexploitanten en slijters aan de gemeente vragen of hun vergunning kan worden verruimd, zodat zij ook ‘nevenactiviteiten’ kunnen verrichten. Verder worden er twee nieuwe categorieën alcoholverstrekkers geïntroduceerd: het gemengd kleinhandelsbedrijf en het gemengd ambachtsbedrijf. Het gaat dan om winkeliers en dienstverleners die – ook met een gemeentelijke vergunning – als nevenactiviteit zwak – alcoholhoudende dranken mogen verkopen en schenken. Denk aan kleding- en boekenwinkels, kappers, barbiers, massagesalons, fietsherstellers, wasserettes, hakkenbars, etc. Supermarkten kunnen dan proeverijen in de winkel organiseren of wijn- of bierproefbars inrichten.

In het coalitieakkoord 2021-2024 is het reguleren van blurring in winkelgebieden als een voornemen opgenomen.

Het toestaan van blurring past niet bij de gestelde doelen in het Nationaal Preventieakkoord en het staat haaks op de aanbevelingen  van de WHO en het RIVM, zoals  te lezen is in deze blog van het Trimbos-instituut die ondertekend werd door tientallen hoogleraren.

Het is afwachten hoe de diverse Kamerfracties zullen reageren op de Nota naar aanleiding van het verslag, waarin Aartsen de vragen beantwoordt die de Tweede Kamerfracties in juli 2020 hebben gesteld.

Nota Tweede Kamer

Meer lezen over dit onderwerp: