Extern nieuws |

Onderzoek naar relatie tussen wettelijke controles en alcoholreclame in sport

Onderzoekers uit Schotland hebben een analyse uitgevoerd naar de relatie tussen wettelijke maatregelen (e.g. gedeeltelijk of totaal verbod op alcoholreclame) en alcoholreclame in sport in verschillende landen.

Uit dit onderzoek blijkt dat landen met wettelijke controles relatief minder alcoholreclame in het voetbal hebben dan landen waar alcoholreclame gereguleerd wordt door de alcoholindustrie (i.e. zelfregulering). Daarom roept de Schotse regering op alcoholreclame, met name sportsponsoring, te verbieden.

In Nederland wordt momenteel alcoholreclame grotendeels gereguleerd door de alcoholindustrie. Bij zelfregulering leggen alcoholproducenten zelf in gedragscodes vast wat volgens hen goede marketingstandaarden zijn voor alcoholreclame. Ze dragen ook zelf de verantwoordelijkheid voor de naleving van deze codes.

Scottish Health Action on Alcohol Problems

Meer lezen over dit onderwerp: