Extern nieuws |

Global Burden of Disease studie (GDB): ongezonde voeding, alcohol- en tabaksgebruik waarschijnlijk belangrijke oorzaken van forse stijging aantal kankergevallen wereldwijd

Onderzoekers uit verschillende landen hebben een onderzoek uitgevoerd naar de wereldwijde ziektelast van 29 kankersoorten met een vroege aanvang (voor het 50e jaar) gebaseerd op de Global Burden of Disease studie (GBD) 2019.

Uit dit onderzoek blijkt dat de wereldwijde incidentie van kanker met een vroege aanvang met 79,1 procent is toegenomen tussen 1990 en 2019. In dezelfde periode is het aantal sterfgevallen door kanker met vroege aanvang met 27,7% procent toegenomen. Borstkanker, longkanker, maagkanker en darmkanker met een vroege aanvang lieten de hoogste sterftecijfers en ziektelast zien in 2019. Ziektelast is uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALYs), een optelsom van het aantal verloren levensjaren en het aantal levensjaren die mensen met gezondheidsproblemen doorbrengen. Wereldwijd vertoonde de incidentie van neus-keelholte kanker en prostaatkanker voor het 50e jaar de sterkste stijging, terwijl leverkanker voor het 50e jaar de sterkste daling liet zien. De ziektelast van kanker met vroege aanvang was het hoogst in landen met een hoog-gemiddelde en gemiddelde sociaaleconomische status (SES).

Kanker met vroege aanvang komt vaker voor als de economische situatie in landen toeneemt. Het sterftecijfer nam juist aanzienlijk af wanneer de SES steeg. De rekenmodellen gaven aan dat het wereldwijde aantal incidenties en sterfgevallen van kanker met vroege aanvang in 2030 met respectievelijk 31 procent en 21 procent zullen toenemen. Dieetrisicofactoren (e.g. voeding met veel rood vlees, weinig fruit, veel natrium, weinig melk), alcoholgebruik en tabaksgebruik zijn de belangrijkste risicofactoren voor kankersoorten met vroege aanvang.

De onderzoekers concluderen dat kanker met vroege aanvang wereldwijd blijft toenemen met opmerkelijke verschillen in sterfte en ziektelast tussen gebieden, landen, geslacht en kankersoorten. Het aanmoedigen van een gezonde levensstijl zou de ziektelast van kanker met vroege aanvang kunnen verminderen.

Zhao J, Xu L, Sun J, et al. (2023) Global trends in incidence, death, burden and risk factors of early-onset cancer from 1990 to 2019, BMJ Oncology, 2, e000049.

Meer lezen over dit onderwerp: