Leer geboortezorgprofessionals wat ze kunnen doen als roze wolk uitblijft

Maandag 1 november is de campagne #eerlijkzwanger gestart. Deze campagne van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en partners vraagt aandacht voor echte, eerlijke verhalen rond de zwangerschap. Zo’n campagne is belangrijk. Het helpt mensen inzien dat aanstaande of pas bevallen moeders echt niet altijd op een roze wolk zitten. Laten we dit bespreekbaar maken. Niet alleen voor (aanstaande) ouders, maar ook voor geboorte- en jeugdprofessionals.

Postpartum depressie is een van de meest voorkomende problemen bij aanstaande en jonge moeders. Jaarlijks krijgen ruim 23.000 vrouwen hiermee te maken. Dat het om zoveel vrouwen gaat, is bij de meesten mensen niet bekend. Campagnes als #eerlijkzwanger en andere mooie initiatieven helpen om dit breder onder de aandacht te brengen.

“Gezien het aantal vrouwen met depressieve klachten, denk ik niet dat ik de signalen bij alle moeders oppik.” – Jeugdverpleegkundige

Signaleren, bespreken en de weg naar hulp

Uit een inventarisatie van GGD GHOR en partners blijkt dat geboorte- en jeugdprofessionals meer zouden willen leren over postpartum depressie. De professionals willen niet alleen kennis opdoen, maar ook handvatten om postpartum depressie te signaleren, het bespreekbaar te maken, het taboe te doorbreken, moeders te motiveren en door te kunnen verwijzen als dit nodig is.

“Ik zou graag handvatten willen hebben en een duidelijk weg die je met een moeder met depressieve klachten bewandelt.” – Jeugdverpleegkundige CB

Ook geeft een deel van de professionals aan het soms lastig te vinden de signalen te herkennen.

“Als moeders het zelf aangeven kan ik er iets mee, maar zelf signaleren en doorvragen zonder dat moeders het zelf aangeven vind ik erg lastig.” – Jeugdverpleegkundige

(Aanstaande) ouders kunnen met psychische klachten terecht bij professionals uit de jeugdgezondheidszorg en de geboortezorg. Maar soms weten ouders dit niet of voelen ze zich niet veilig genoeg om over hun psychische klachten te vertellen. Des te meer redenen om als professional alert te zijn op signalen en ouders te helpen hier iets mee te doen. Wanneer een professional tijdig signaleert en hierop acteert kunnen ergere klachten voorkomen worden.

Online nascholing voor verloskundigen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen

Speciaal voor verloskundigen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen biedt het Trimbos-instituut de online nascholingscursus ‘Preventie postpartum depressie’ aan. In de nascholing leren de zorgverleners depressieve klachten bij zwangere en pas bevallen vrouwen te herkennen en te bespreken; vrouwen te adviseren en te motiveren preventieve actie te ondernemen; en te monitoren wat vrouwen met de adviezen doen.

De e-learning bestaat uit zes lessen van 30 minuten die zelfstandig kunnen worden gevolgd. Op eigen tempo, op het moment dat het jou uitkomt. De e-learning is geaccrediteerd door de KNOV, de V&VN en de KNMG-GAIA met 3 accreditatiepunten. De training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met de beroepsverenigingen en zorgverleners in de pre- en postnatale setting en al veelvuldig ingezet in de geboortezorg. Ben je geïnteresseerd om jezelf of jouw medewerkers bij te scholen op het thema postpartum depressie? Bestel de e-learning

Campagne #eerlijkzwanger

Op de website www.eerlijkzwanger.nl en het Instagram account worden verschillende ervaringsverhalen en tips gedeeld voor de (aanstaande) ouders.

> Meer informatie voor zorgverleners

Ga aan de slag

Tessa van Doesum
Wetenschappelijk medewerker Mentale Gezondheid & Preventie