Blog |

Gerontopsychiatrie in ontwikkeling: “zichtbaar beter”

gerontopsychiatrie-in-ontwikkeling-zichtbaar-beter

Roy Kooij, verpleegkundige op de afdeling Magnolia bij Stichting de Waalboog, vertelt over de veranderingen in de gezondheidszorg die zichtbaar zijn, maar vraagt zich vanuit zijn praktijkervaring af of het voor de bewoners het hierdoor beter wordt.

Roy Kooij, Verpleegkundige afdeling Magnolia, Stichting de Waalboog

 

De veranderingen binnen de gezondheidszorg in Nederland zijn inmiddels zichtbaar, merkbaar, voelbaar en meetbaar. Wordt het hier voor onze bewoners beter door?

Eind 2015 heb ik de overstap gemaakt vanuit de psychiatrie naar afdeling Magnolia binnen stichting de Waalboog, mede door de verschuivingen binnen de gezondheidszorg, op zoek naar een nieuwe uitdaging. 

Magnolia is een afdeling binnen stichting de Waalboog die specialistische zorg en behandeling biedt aan oudere bewoners (55+) met gerontopsychiatrische problemen in combinatie met somatische zorgvragen.

De Waalboog biedt met de afdeling Magnolia een combinatie van een passend woonleefklimaat (leefmilieus), specialistische zorg & behandeling en zinvolle dagbesteding voor de doelgroep met gerontopsychiatrische problematiek waarbij gedragsproblemen een rol spelen. 

Voor het schrijven van deze column ben ik de archieven ingedoken, op zoek naar materiaal wat ik kon gebruiken en ben ik gesprekken gaan voeren met verschillende collega’s en met onze bewoners. In de archieven vond ik veel informatie over het tot stand komen van de gerontopsychiatrische afdeling van de organisatie.

Verschillende disciplines, bewoners en mantelzorgers hebben veel werk verzet:

• Commissies, werkgroepen en expertteam zijn gevormd.

• Er is scholing geweest voor de verzorgenden met betrekking tot psychiatrische ziektebeelden en de specifieke benadering hier bij.

• Onderzoeken zijn gedaan, programma’s zijn geschreven.

• De Waalboog heeft een Topcare Praktijk en wetenschapsdag georganiseerd.

• Contacten met ketenpartners zijn weer aangehaald en er zijn overlegmomenten geweest en voor de toekomst gepland.

• Er zijn bijéénkomsten geweest voor onze bewoners en hun mantelzorgers om hen te informeren over de voortgang van de leefmilieus.

En dat alles om 1 doel te dienen: betere zorg voor onze bewoners.

Een voorbeeld waarbij de zorg, dankzij de inzet van iedereen op de specialistische afdeling verbeterd is: Een bewoonster die naast somatische problematiek ook psychiatrische problematiek heeft. Mw. woonde zelfstandig. Mw. is erg angstig om de regie uit handen te geven, grip te verliezen. Mw. uit dit door veel te praten in medische termen en laat weinig ruimte voor een ander om te reageren of te laten zien dat iemand de kunde heeft om de zorg goed uit te voeren. Er was veel wisseling in vaste verzorgenden bij de thuiszorg. Mw. was hierdoor genoodzaakt regelmatig de zorg opnieuw uit te leggen. Haar angsten namen toe, waardoor de zorg steeds langer duurde. De thuiszorg had minimaal anderhalf uur in de ochtend nodig om mw. te verzorgen. Op de afdeling is er door aan de ene kant de aandacht voor haar angsten en aan de andere kant veiligheid te bieden door mw. te begrenzen in haar praten. Mw. geeft zelf aan dat zij zich veilig en gehoord voelt op de afdeling.

In deze tijd waarin bezuinigingen en reorganisaties de boventoon voeren, is het bewonderenswaardig  dat iedereen zich inzet om de beste zorg te leveren en te blijven leveren voor onze bewoners!