Comfortroom: do or don’t binnen de VVT?

comfortroom-do-or-dont-binnen-de-vvt

Anouk Matser van Archipel Zorggroep schrijft over het concept comfortrooms en haar ervaringen met deze comfortrooms.

Anouk Matser, gezondheidszorgpsycholoog, programmaleider gerontopsychiatrie en  functieleider sociotherapeutische leefmilieus, Archipel Zorggroep

’Comfortrooms zijn troostkamers, een toevluchtsoord, een rustgevende omgeving’’

‘’Comfortrooms is het laatste station voor de isoleercel’’

‘’Comfortroom is een alternatief voor separeren, een interventie om agressie te voorkomen’’

‘’Comfortrooms verminderen dwang en drang’’

Een search online….een google opdracht…en dit is het resultaat….

Ik kreeg nog meer vragen dan antwoorden. En wat lopen de meningen en ideeën uiteen. Je zou ze op een continuüm kunnen plaatsen van troost naar agressie interventie. Enorm uiteenlopend waarbij ik mijzelf de vraag stel of we wel dezelfde definitie hebben over het doel van een comfortroom en de wijze waarop een comfortroom ingezet kan worden.

Heeft een comfortroom raakvlakken met een snoezel of primair/activeer kamer zoals wij kennen in de VVT? Als het bedoeld is om geen dwang of drang uit te voeren, is de deur dan ten alle tijden niet op het slot? Hoe zit het met toezicht en veiligheid? Is de grens naar de inzet van een comfortroom duidelijk? Gaan alle instellingen er hetzelfde mee om? Als het geen dwangmiddel is dan kan het toch in ieder setting toegepast worden?

De vraag naar de meerwaarde van comfortrooms in onze setting kwam naar boven toen we een project starten naar de opzet van een nieuwe pg plus afdeling, een afdeling voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen. Subvragen waren kan een comfortroom ondersteunend zijn in de preventie van probleemgedrag specifiek bij agressie. Kan zo’n kamer dan ook dienen om eventuele interventies bij agressie uit te voeren? Zodat wij cliënten minder snel hoeven uit te plaatsen als er geen ander mogelijkheden meer zijn van isolatie om veiligheid te waarborgen?

In de platform bijeenkomst van 21 juni 2018 hebben we met diverse collega’s van de VVT en de GGZE bovenstaande vragen uitgebreid besproken. Interessante discussies, topics en ook ervaringen met de comfortrooms zijn aan de orde gekomen. Samen komen we tot het volgende:

Conceptbeschrijving
Een comfortroom is wel: open ruimte, waar je comfort en rust ervaart, prikkels kan inzetten of juist verminderen zoals jij prettig vindt, een plek waar je alleen kan zijn, of met specifiek anderen waar jij je veilig bij voelt.

Een comfortroom is niet: een separeer of time-out kamer

Knelpunten
Extra ruimte betekent hogere kosten, risico dat ruimte toch als separeer/ acting out kamer wordt gebruikt, grens tussen GGZ en VVT zorg wordt minder duidelijk.

Mogelijkheden van comfortroom in de VVT
Preventie van onrust en agressie, andere kamer dan eigen kamer om tot rust te komen (eigen kamer blijft veilige plek), uitbreiding van behandelmogelijkheden op plek waar cliënt woont bij omgaan met probleemgedrag,

Conclusie
Comfortroom is de VVT kan zeker meerwaarde hebben, mits het concept duidelijk is (veiligheid, rust en privacy) en geborgd is en er geen enkele sprake is van het gebruik van de comfortroom als dwang en drang maatregel.

Voorwaarden zijn: duidelijkheid omtrent verantwoordelijkheid, financiering, inzet van domotica t.b.v. veiligheid.

Het effect van een comfortroom wordt gezien als mogelijk aanvullend. Echter verder onderzoek naar de effectiviteit zowel in de GGZ as de VVT zou zeer welkom zijn.

Anouk Matser:
”Ik ben als gezondheidszorg inmiddels 15 jaar werkzaam bij Archipel. Archipel is een grote VVT organisatie die zorg en behandeling bied aan diverse doelgroepen zoals revalidatie, Gerontopsychiatrie, Huntington, Parkinson, Korsakov, Jonge mensen met dementie, MS en NAH. Ik werk zowel intra als extramuraal en heb mij gespecialiseerd in de oudere mens met psychiatrische problemen in combinatie met een somatische en/ of een psychogeriatrisch zorgvraag. Er veranderd veel in zorgland, maar hierdoor ontstaan er ook steeds meer mooie projecten en samenwerkingsverbanden. Juist deze samenwerking zorgt er voor dat wij voor onze cliënten kwaliteit kunnen bieden.”