Bouwen in plaats van afbreken

bouwen-in-plaats-van-afbreken

Ester Willemse (Atlant) maakte een aantal jaar geleden de overstap van de psychiatrie naar de V&V. Ze wilde graag bouwen aan de omgeving voor bewoners, in plaats van afbreken zoals dat gebeurde in de psychiatrie. Lees hier haar verhaal over de overstap naar Atlant en projecten waaraan wordt gebouwd binnen deze organisatie.

Over de columnist:

Naam: Ester Willemse

Organisatie: Atlant

Functie: Teamleider & Projectleider

”Ik ben werkzaam als leidinggevende op de locatie voor Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg van Atlant. Binnen deze locatie wonen mensen die naast hun psychiatrische- en/of NAH problemen een verpleeghuis-zorgvraag hebben. Daarnaast ben ik projectleider van de nieuwbouw die gerealiseerd gaat worden op het bosrijke terrein van Atlant in Beekbergen.”     

Hoe laat je de cliëntvraag leidend zijn in de ontwikkeling van een nieuwe locatie?

Vijf jaar geleden maakte ik de overstap van de psychiatrie naar de V&V. De reden? Ik kon er niet langer achter staan dat ik moest afbreken wat ik al die jaren, samen met hele bevlogen collega’s, had opgebouwd. Bezuinigingen, veranderende wet- en regelgeving; verarming van de zorg en begeleiding voor kwetsbare mensen. Ik had behoefte aan ‘bouwen’ in plaats van ‘afbreken’. Dat dat ‘bouwen’ zo letterlijk zou worden had ik nooit durven dromen…

De cirkel is rond

Nadat ik twee jaar in een verpleeghuis gewerkt had, waar op een ontroerende, oprechte manier belevingsgerichte zorg werd geboden, besefte ik dat ik de juiste keuze had gemaakt. Toen ik vervolgens de overstap maakte naar Atlant (V&V-organisatie met jarenlange ervaring met specifieke doelgroepen) was voor mij de cirkel rond. Hier kwam mijn ervaring in de psychiatrie samen met het begeleiden en verzorgen in een oordeelvrije omgeving. Ik ontmoette bewoners die ik nog kende uit mijn tijd in de psychiatrie en medewerkers die bewust gekozen hebben voor een ambitieuze organisatie die de cliënt voorop stelt. Als teamleider mag ik daar nu verder ‘bouwen’ aan professionele teams in een therapeutisch leef- en behandelmilieu. En als kers op de taart mag ik als projectleider de nieuwbouw realiseren voor 100 bewoners met Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg in een prachtige bosrijke omgeving. Hoe gaaf is dat?! Nu mag ik ook letterlijk ‘bouwen’!

Luisteren naar de cliënt

Om het proces vanuit ‘de bedoeling’ te starten zijn we begonnen met het interviewen van een flink aantal huidige bewoners.We vroegen hen waar hun toekomstige huisvesting aan zou moeten voldoen. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers, naastbetrokkenen en verwijzers waaraan volgens hen die huisvesting zou moeten voldoen. Het resultaat hiervan is een schitterend boek, genaamd ‘RUIMTE voor mezelf’, waarin de wensen, behoeften, waarden en dromen van de bewoners centraal staan. Achter in dit boek staat het Programma van Eisen (PvE).

Van wens naar realiteit

Met dit boek ben ik bij de geselecteerde architectenbureaus langs geweest, die van ons een eerste schetsontwerp mochten presenteren. Die schetsontwerp-presentaties vonden plaats voor een brede commissie die bestond uit bewoners, naastbetrokkenen, medewerkers en het MT van Atlant. Iedereen bracht vervolgens zijn advies uit welk ontwerp het beste aansloot bij de geformuleerde visie en het vastgestelde PvE. Het MT nam tot slot het besluit om te kiezen voor het architectenbureau die het beste in staat was om het meegegeven kader om te zetten in een gebouw.

Laat de cliëntvraag leidend zijn

Bij alle ingewikkelde vragen die in het traject dat volgt voorbij komen leggen we het boek op tafel. Al bladerend in dit boek vinden we de antwoorden. Te allen tijde moet die cliëntvraag leidend zijn. Dat voelt goed! Ondanks alle belemmerende wet- en regelgeving, financiële kaders en ego’s houden we de prioriteit bij ‘de bedoeling’.

Wil je de cliënt vraag leidend laten zijn in jouw nieuwbouwtraject, zorg er dan voor dat:

  • Je cliënten en naastbetrokkenen betrekt bij alle stappen,
  • Je jezelf niet laat afleiden door ambities (of ego’s) van anderen,
  • Je partijen om je heen verzameld die qua organisatie bij je          ‘bedoeling’ passen en die zich daaraan verbinden.

Wie heeft er ook ervaring met nieuwbouwprojecten in de zorg en wil je die delen? Ik ben benieuwd!

Ester Willemse