Blog |

Bijtende Bende: to be continued….!

bijtende-bende

De Dutch Design Week is de ideale omgeving om iets uit te proberen. Je hebt iets moois, handigs of nieuws bedacht en je wilt weten wat anderen ervan vinden. Zo doe je dat als je een duurzame kruk van paardenmest hebt ontworpen, maar dus ook als je een nieuwe insteek voor drugspreventie wilt verkennen. Daarom stond het Trimbos-instituut in de Embassy of Safety op de Dutch Design Week 2019 met Bijtende Bende. Wat heeft deze week tussen designers, studenten en nieuwsgierige bezoekers ons geleerd?

Bijtende Bende is een interactieve ervaring over milieuschade en drugsafval ontwikkeld in samenwerking met creatieve bureaus en in opdracht van het Aanjaagteam Ondermijning.

Doel: het bewustzijn over de milieuschade vergroten en onderzoeken of het adresseren van medeverantwoordelijkheid hiervoor van afnemers van uitgaansdrugs een kansrijke insteek is voor drugspreventie.

Natuurlijk pakken wij van het Trimbos-instituut een dergelijke opdracht wel grondig en planmatig aan.

  • Uit een vooronderzoek [PDF] blijkt dat jongeren en jongvolwassenen de problematiek ten gevolge van drugsproductie ernstig vinden. En dat zij meer zien in een voorlichtingscampagne over milieuschade dan over criminaliteit.
  • Mijn collega Nadine van Gelder bracht met behulp van intervention mapping in kaart welke uitkomsten we met de nieuwe insteek zouden willen bereiken (geen of minder drugs gebruiken, het gesprek aangaan, houding beïnvloeden) en welke factoren hierbij een rol spelen.
  • En we zetten creatieve samenwerkingspartners zoals Behavorial Designers en TinQwise Immersive in om dit te vertalen naar een ‘beleving’ die ervoor zorgt dat mensen hierover gaan nadenken én praten.

En daar stond hij dan: de Immersive Room Bijtende Bende: een ruimte met een meeslepende audiovisuele beleving op interactieve schermen waar bezoekers via hints de relatie tussen drugsgebruik en het dumpen van drugsafval ervaren. In krap een maand van de eerste schetsen op de tekentafel naar volledig operationeel. Gemaakt met input vanuit natuurbeheer, politie en vele anderen; want het onderwerp leeft en er zijn veel mensen die er iets mee willen en iets van vinden. En nu was Bijtende Bende direct open voor het algemeen publiek op de Dutch Design Week, én stonden mensen er zelfs voor in de rij.

Via de enthousiaste host en een kleine survey (167 respondenten) na afloop kregen wij de eerste feedback. Hieruit vallen alvast vier dingen op te maken.

 1. Bezoekers vinden de Bijtende Bende interessant

Natuurlijk vindt de gemiddelde bezoeker van de Dutch Design Week heel veel dingen interessant. Iedereen die daar rondloopt is sowieso op zoek naar iets nieuws.

Maar met een score van 4,3 op een schaal van 5 op de uitspraak ‘De Bijtende Bende is een interessante ervaring’ durven we wel te stellen dat we écht iets heel interessants in huis hebben! Bezoekers gaven als eindcijfer een 7,9 en daarbij beschrijvingen als kort, krachtig, duidelijk en toegankelijk. Heel belangrijk, want als je de interesse niet weet aan te wakkeren komt je boodschap ook niet aan.

 2. Bezoekers willen meer weten

“Kunnen jullie meer voorbeelden geven van de schade aan de natuur?” “Kunnen er meer data en cijfers gegeven worden aan het einde?” “En welke factoren spelen een rol bij de milieuschade en hoe kunnen we deze beïnvloeden?” De host kreeg veel vragen en ook de survey werd gebruikt om extra vragen te stellen. Nog een goed teken van de gewekte interesse dus! Gelukkig zijn er al veel interessante informatiebronnen over dit onderwerp zoals de video’s van NOSop3 en VICE. Toch kunnen wij ons voorstellen dat de mensen door de drugsvaten het bos niet meer zien. Werk aan de winkel dus om deze informatie meer toegankelijk te maken!

 3. Praten over drugsafval is niet vanzelfsprekend

De stelling ‘Naar aanleiding van mijn bezoek aan Bijtende Bende ga ik met anderen in gesprek over milieuschade door drugsafval’ scoorde met een 3,5 op een schaal van 5 relatief laag ten aanzien van de andere uitspraken, hoewel de meeste mensen het wél met deze stelling eens waren. Toch blijkt dat iets interessant vinden of ergens bewust van zijn geen garantie is om hier daadwerkelijk het gesprek over aan te gaan. Ook hier is dus nog werk aan de winkel. Gelukkig hebben wij hier al enkele ideeën voor!

 4. De Bijtende Bende gaat door

De Immersive Room Bijtende Bende is met opzet zo gemaakt dat hij hergebruikt kan worden op andere locaties. Wij willen hem sowieso nog inzetten bij de debatavonden die we over dit vraagstuk gaan organiseren. En tijdens en na afloop van deze Dutch Design Week kwamen er ook meerdere nieuwe aanvragen binnen; van een internationaal congres voor wetenschappers tot een penitentiaire inrichting.

Wilt u ook meer weten over de Bijtende Bende of ziet u mogelijkheden voor samenwerking? Neem dan contact met ons op.

Marjan Möhle
Projectleider Open & Alert