Generieke module Destigmatisering

Hoewel psychische aandoeningen veel voorkomen, bestaan er over dit onderwerp nog vele vooroordelen; mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Deze problematiek wordt samengevat in de termen ‘stigma’ en ‘stigmatisering’. Veel patiënten ervaren stigmatisering als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en een dagelijkse bron van zorg. Stigmatisering bevordert werkloosheid, sociale angst, sociaal isolement, een geringe kwaliteit van leven, demoralisatie en een laag zelfbeeld.

Inmiddels is er in Nederland veel gaande rond het thema stigma. Stigmabestrijding is, vanwege de grote nadruk op participatie van mensen met een beperking, de komende jaren ook een belangrijk speerpunt van het overheidsbeleid. De tijd lijkt dan ook rijp om gerichter stigma te bestrijden, met interventies die (bewezen) succesvol zijn. Het uitwerken van een generieke module Destigmatisering past goed bij deze ambitie.

Deze publicatie is te downloaden bij Kwaliteitsontwikkeling GGz: Generieke module Destigmatisering

Producttype
Boeken en Rapporten
Productnummer
EX008
Jaar van uitgave
2017

destigmatisering reintegratie RichtlijnenDepressie