Groepstraining Triple P voor ouders van tieners

Evaluatie van een pilot study

Vanwege de positieve ervaringen met Triple P voor ouders van jonge kinderen is in deze pilot onderzocht of Triple P voor ouders van tieners een passende interventie zou kunnen zijn. Passend in termen van: effectief en implementeerbaar.

In de pilot, waar dit verslag op ingaat, is de groepscursus Triple P tieners vertaald, aangepast aan de Nederlandse situatie en geëvalueerd. Het betreft de variant voor ouders van met ernstige gedragspro-blemen die een gerichte training in opvoedingsvaardigheden nodig hebben, (een zogehe-ten niveau 4 interventie).  

In hoofdstuk 1 worden de voorbereidende fase en de onderzoeksopzet beschreven. De hoofdstukken 2 en 3 gaan in op het effect- en implementatieonderzoek. De rapportage wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

Gratis download

Producttype
Downloads
Pagina's
33
Productnummer
DL007
Jaar van uitgave
2010
Auteur
Ireen de Graaf, Ferry Goossens