Landelijke evaluatie Mental Health First Aid (MHFA)

In opdracht van ZonMw hebben het Trimbos-instituut en GGz Eindhoven (GGzE) een evaluatie- en actieonderzoek uitgevoerd naar Mental Health First Aid (MHFA). Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in onder meer de ervaringen met de training, de ervaren effecten en de werkzame (preventieve) mechanismen. Het onderzoek is uitgevoerd bij vijf praktijkprojecten/licentiehouders: GGzE, GGZ NHN, GGZ inGeest, Impluz en Xpeerience. In het kader van het onderzoek zijn interviews uitgevoerd met MHFA-trainers, cursisten, oud-cursisten (First Responders) en hulpontvangers1, is een digitale evaluatie uitgevoerd en zijn bijeenkomsten georganiseerd van de ontwikkelwerkplaats van het onderzoek.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
75
Productnummer
AF1884
Jaar van uitgave
2021
Auteur
A. van Wamel, M. Planije, C. van Zelst, A. de Lange, N. van Erp

destigmatisering ggz reintegratie stigma VerwardGedrag