Naar meer eenduidigheid in het definiƫren en meten van mentale gezondheid onder jongeren

Een verkennend draagvlakonderzoek

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is vanuit het Trimbos-instituut en het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van begrippen, definities en cijfers met betrekking tot de mentale gezondheid van de jeugd (12-23 jaar) ter ondersteuning van beleid. Het doel van dit onderzoek was het verkennen van draagvlak om te komen tot een meer eenduidige en gezamenlijk gedragen definitie, terminologie en meetinstrumentarium met betrekking tot mentale gezondheid van de jeugd. Hiervoor spraken we met belangrijke bronhouders en/of sleutelfiguren met betrekking tot de monitoring van de mentale gezondheid van jeugd.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
32
Productnummer
AF1840
Jaar van uitgave
2020
Auteur
M. Kleinjan, M. van Bon-Martens, J. Nuijen, D. de Beurs, C. van den Brink

jeugd MonitoringPsychischeGezondheid