Slechte slaap: een probleem voor de volksgezondheid?

Een strategische verkenning

Is slechte slaap een probleem voor de volksgezondheid? En zo ja, wat zijn aandachtspunten op het gebied van kennis en preventie?

Om deze vraag te beantwoorden, zetten we in deze strategische verkenning voor het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) de huidige kennis omtrent de gevolgen van slechte slaap en de mogelijkheden voor preventie op een rij. Vragen die aan de orde komen, zijn:
1. Wat is goede en slechte slaap?
2. Wat is de omvang van slecht slapen in Nederland?
3. Wat zijn de gevolgen van slechte slaap voor gezondheid en wat zijn de kosten hiervan?
4. Wat is er bekend over preventiemogelijkheden op het gebied van slechte slaap?
5. Wat zijn de aandachtspunten voor het verbeteren van kennis en preventie van slechte slaap?

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
63
Productnummer
AF1626
Jaar van uitgave
2018
Auteur
S. Leone, A. van der Poel, K. Beers, L. Rigter, E. Zantinge, M. Savelkoul

depressiepreventie PsychischeGezondheid slapen WijkteamsPsychischeGezondheid