Toekomst Beschermd Wonen

Vooronderzoek beleidsplan Beschermd Wonen Nijmegen Rivierenland

De gemeente Nijmegen gaat in 2017, samen met de regiogemeenten, een meerjarig beleidsplan voor beschermd wonen (BW) maken. De gemeente wil daarover graag met de stakeholders in de regio in overleg.

De gemeente heeft daartoe het Trimbos-instituut gevraagd een vooronderzoek uit te voeren naar het actuele BW-aanbod in de regio en naar potentiële toekomstscenario’s voor dat aanbod.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
38
Productnummer
AF1557
Jaar van uitgave
2017
Auteur
M. Planije, S. van Rooijen, F. van Hoof

reintegratie WijkteamsPsychischeGezondheid ZorgEnParticipatie