Cannabisregulering in de Verenigde Staten

Modellen en effecten op het terrein van de volksgezondheid

In het rapport worden de kenmerken van het beleid rond de productie, transport, verkoop, bezit en gebruik van recreatieve cannabis in Colorado, Washington State, Oregon en Alaska geïnventariseerd. Daarnaast worden de maatregelen beschreven waarvan verwacht wordt dat deze de gezondheidsrisico’s beperken. Het rapport is gebaseerd op beleidsdocumenten, wetenschappelijke literatuur en andere bronnen. Onder meer wordt beschreven wat bekend is over de ontwikkelingen op de gezondheidsindicatoren prevalentie van gebruik, verslaving, ongevallen en acute incidenten in de staten die cannabisregulering hebben doorgevoerd.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
100
Productnummer
AF1541
Jaar van uitgave
2017
Auteur
M. Blankers, T. Ketelaars, B. Uitterhaegen, M. van Laar

cannabis drugs