Jeugd en riskant gedrag 2015

Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren

Tussen 2011 en 2015 is het percentage scholieren van 12 tot en met 16 jaar dat ooit alcohol of tabak heeft gebruikt fors gedaald. In 2015 daalde het aantal scholieren dat ervaring heeft met roken van 33% naar 23% en halveerde het percentage dagelijks rokers van 6% naar 3%. Het gebruik van alcohol onder jongeren in de afgelopen maand daalde van 38% in 2011 naar 26% in 2015. Voor het eerst is er ook bij 16-jarigen sprake van minder alcoholgebruik, dronkenschap en binge drinken.

Dit blijkt uit de rapportage Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut. In het onderzoek ook aandacht voor nieuwe verleidingen voor jongeren: van e-sigaretten, waterpijp en lachgas tot gamen, sociale media en online gokken.

 

Gratis download

Erratum: Op 1 juli 2020 zijn in het rapport in tabel 4.26 in de totalen (2003, 2007, 2011) wijzigingen aangebracht.

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
226
Productnummer
AF1465
Jaar van uitgave
2016
Auteur
S. van Dorsselaer, M. Tuithof, J. Verdurmen, M. Spit, M. van Laar, K. Monshouwer

alcohol drugs gokken HelderOpSchool MonitoringAlcoholRokenDrugs tabak uitgaan