De effectiviteit van Triple P

Stand van zaken 2015

In deze factsheet zijn de resultaten van het beschikbare onderzoek rondom Triple P, een programma voor opvoedingsondersteuning, samengevat. De factsheet is een samenwerking van het Trimbos-instituut met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen, Maastricht University, Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool Inholland en het Nederlands Jeugdinstituut met financiering door ZonMw.

Uit de beschikbare onderzoeken naar Triple P blijkt dat de effecten van het programma in Nederland in de meeste onderzoeken gelijk zijn aan die van de reguliere zorg. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de hoge kwaliteit van reguliere zorg in Nederland, al is deze niet afzonderlijk onderzocht op effectiviteit.

Gratis download

Producttype
Factsheets
Pagina's
8
Productnummer
AF1417
Jaar van uitgave
2015
Auteur
I. de Graaf, R. Schappin

OverigeOnderwerpen