De relatie tussen roken en de hersenontwikkeling van jongeren

De meeste rokers beginnen met roken in de adolescentie. Of deze vroege start effect heeft op de hersenontwikkeling van jongeren wordt in deze factsheet middels een literatuuronderzoek in kaart gebracht.

De adolescentie is een kritieke periode waarin bepaalde hersengebieden nog volop in ontwikkeling zijn. De volledige ontwikkeling van de hersenen is een langdurig en intensief proces dat doorloopt tot ongeveer het 25e levensjaar. De afgelopen jaren is er veel nieuwe kennis bijgekomen over het effect van roken op de hersenen. Als roken van invloed is op de ontwikkeling van de hersenen, dan zou dit kunnen leiden tot structurele veranderingen met mogelijk blijvende gevolgen.

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de hersenen van jongeren gevoeliger zijn voor de belonende effecten van nicotine in vergelijking met de hersenen van volwassenen. Belonende prikkels spelen een belangrijke rol bij het doorgaan met roken en de ontwikkeling van nicotineafhankelijkheid. Jongeren reageren doorgaans sterker op beloning dan volwassenen doordat het beloningscentrum van de hersenen bij hen een meer dominante rol speelt. Wanneer de eerste sigaret op een jongere leeftijd is gerookt, dan is er ook vaker sprake van een plezierige eerste ervaring met nicotine. Beginnen met roken in de adolescentie vergroot mede daarom de kans op het ontwikkelen van nicotineafhankelijkheid in vergelijking met beginnen met roken in de volwassenheid.

Auteur M. Kleinjan, M. Luijten
Auteur

,

Pagina's

8

Jaar

SKU af1524
Category Factsheets