Modelbeschrijving ACT LVB met complexe problematiek

Deze modelbeschrijving geeft handvatten aan startende ACT LVB-teams met betrekking tot de organisatie en invulling van de zorg aan een complexe groep mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe en langdurende gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

De modelbeschrijving richt zich op een specifieke subgroep van mensen met een LVB, namelijk op diegenen die naast een lichte verstandelijke beperking tevens te kampen hebben met meervoudige complexe problematiek. Er is sprake van ernstige en/of langdurende psychiatrische en/of gedragsproblematiek in combinatie met uiteenlopende problemen op diverse levensgebieden.

Assertive Community Treatment (ACT) en Functie Assertive Community Treatment (FACT) zijn twee vormen van ambulante, intensieve multidisciplinaire zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek.

Gratis download

€ 14,95 excl. btw

€ 16,30 incl. btw

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
49
Productnummer
AF1056
Jaar van uitgave
2011
Auteur
A.M. Rijkaart, L. Neijmeijer
ISBN
978-90-5253-706-1

lvb