In Charge

Herziene versie 2023

In Charge is een lespakket voor jongeren vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. De lessen zijn zowel geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het vo (havo/vwo) als voor studenten in de eerste twee leerjaren van het mbo (niveau 3 en 4).

In Charge bestaat uit vier lessen. Tijdens de lessen denken leerlingen na over verleidingen en over de risico’s van sommige verleidingen. De leerlingen leren wat het belang is van wilskracht en op welke manier je wilskracht kunt trainen. Alle materialen staan in een digitale docentenomgeving. Per les vind je een docenteninstructie, werkbladen voor de leerlingen, filmpjes, huiswerkopdrachten en andere materialen.

De indeling van de lessen is als volgt:

Les 1: Klaar voor de toekomst!
Les 2: Mijn gedrag
Les 3: Zelfcontrole
Les 4: Eigen keuzes maken

In Charge is onderdeel van Helder op School. Het lesmateriaal is alleen te bestellen door scholen waar een training uitgevoerd is door de GGD of instelling voor verslavingszorg. Meer informatie op www.helderopschool.nl.

Jaar

SKU pfg55179
Category Schoolmateriaal