Jeugd en riskant gedrag 2011

Kerngegevens uit het peilstationonderzoek scholieren

Het Peilstationsonderzoek is een landelijk representatief onderzoek naar het roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren, dat sinds 1984 vierjaarlijks wordt uitgevoerd onder leerlingen van het basisonderwijs (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO). Aan de meting in 2011 deden ruim 10.000 scholieren mee. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met de Universiteit Utrecht en GGD-en. In de huidige meting zijn voor het eerst ook vragen gesteld over gebruik van internet en energiedrankjes.

De volgende vragen worden o.a. in dit rapport beantwoord:

• Hoeveel scholieren roken, drinken en blowen en hoe vaak doen zij dat?

• Gebruiken scholieren ook harddrugs, zoals b.v. cocaïne?

• Hou oud zijn scholieren als zij gaan experimenteren met alcohol of roken?

• Wat zijn de trends in het gebruik van deze middelen onder scholieren?

• Hoeveel tijd besteden scholieren aan verschillende activiteiten op internet en hoeveel scholieren voldoen aan de criteria voor compulsief internetgebruik?

• Hoeveel scholieren drinken energiedrankjes (in combinatie met alcohol)?

Auteur J. Verdurmen, K. Monshouwer, S. van Dorsselaer, S. Lokman, E. Vermeulen-Smit, W. Vollebergh
Auteur

, , , , ,

Pagina's

222

Jaar

ISBN

978-90-5253-729-0

SKU af1150
Category Rapporten