Infograhic Naar een samenhangend aanbod voor ouders op middelenpreventie

Ouders kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van (problemen door) middelengebruik bij hun kinderen. Deze infographic brengt het aanbod op middelenpreventie en opvoedingsondersteuning van het Trimbos-instituut en haar samenwerkingspartners in kaart. De infographic hoort bij de gelijknamige position paper en kan gebruikt worden om op landelijk, regionaal en lokaal niveau een samenhangend aanbod in te richten en bijbehorende afspraken te maken voor samenwerking en toeleiding. Het interactieve schema biedt ook achtergrondinformatie over de verschillende interventies.

 

Zie ook: Position paper Naar een samenhangend aanbod voor ouders op middelenpreventie

Auteur M. Möhle, A. Marissen
Jaar

Pagina's

16

SKU INF136
Category Infographics