Position paper Naar een samenhangend aanbod voor ouders op middelenpreventie

Ouders kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van (problemen door) middelengebruik bij hun kinderen. In deze position paper beschrijven we de rol van ouders bij middelenpreventie, en brengen we het huidige aanbod op middelenpreventie en opvoedingsondersteuning in kaart. Op basis hiervan beschrijven we mogelijke

hiaten in dit aanbod en kansen voor verbeteringen. Hoe kunnen interventies beter bij elkaar aansluiten? En wat betekent dit voor de samenwerking tussen de verschillende partijen? Het doel van deze position paper is om de samenhang en efficiëntie van het aanbod voor middelenpreventie voor ouders te verbeteren en hierbij concrete afspraken te maken. Daarnaast dient deze inventarisatie als eerste opzet voor de theoretische onderbouwing voor het ouderaanbod van de toolbox Helder Opvoeden.

Auteur M. Möhle, A. Marissen, N. Vogels
Jaar

Pagina's

40

SKU AF2163
Category Position paper