Jaarbericht DIMS 2014

Drugs Informatie en Monitoring Systeem

Deze infographic geeft inzicht in de (illegale) drugsmarkt in 2014 in Nederland. Via testlocaties door het hele land werden in 2014 ruim 10.000 drugssamples ingeleverd en onderzocht.

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) is een landelijk netwerk van instellingen voor verslavingszorg, Stichting Mainline en het Adviesburo Drugs in Amsterdam. Het coördinerend bureau van het DIMS maakt onderdeel uit van het Trimbos-instituut, het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheid en verslaving. Het DIMS is opgericht in 1992 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel is om regionaal en nationaal inzicht te krijgen in de markt van illegale drugs in Nederland. Het DIMS onderzoekt welke stoffen er in drugs voorkomen, wat de gezondheidsrisico’s zijn en registreert de trends. De hierbij verzamelde gegevens worden gebruikt voor voorlichting, preventie en beleid.

Auteur D. van der Gouwe
Auteur

Pagina's

4

Jaar

SKU af1379
Category Infographics