Naastenbeleid in de Forensische GGZ

Behoefte inventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg

In 2018 is door Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) de call Naastenbeleid in de Forensische GGZ (FGGZ)-Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg uitgezet. Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met GGNet, Reinier van Arkel, GGZ NHN, GGz Drenthe, Pro Persona en Familieperspectief dit project uitgevoerd, dat als doel had om inzicht te krijgen in hoeverre naasten betrokken wil(len) worden bij de behandeling, en wanneer en op welke manier dit het beste kan gebeuren.

Naasten van een forensische cliënt hebben te maken met sociale, financiële en emotionele lasten. Zowel uit de literatuur als uit de focusgroepen blijkt dat zij het contact en de communicatie met de hulpverlening als onvoldoende ervaren. Naasten zouden meer betrokken willen worden in de behandeling en willen participeren in familie-interventies.

Op basis van de resultaten zijn verschillende aanbevelingen voor de ambulante en klinische FGGZ geformuleerd. Ook zijn aanbevelingen voor vervolgonderzoek geformuleerd.

 

Auteur M. van Vugt, N. van Erp
Auteur

,

Jaar

SKU ex021
Category Rapporten