Freedom First

11,50 excl. btw 0,00 11,50 incl. btw

Een onderzoek naar de ervaringen met wijkgerichte ggz-zorg in Triëst, Italië en de betekenis hiervan in Nederland.

In Triëst is in 1978 het laatste psychiatrisch ziekenhuis gesloten en zijn ggz-wijkcentra opgezet. In deze centra wordt voortdurend gereflecteerd op waarden en idealen. Daarbij wordt gewerkt vanuit mensenrechtenbenadering. De nadruk in de hulpverlening ligt op de persoon in zijn geheel in plaats van op de ziekte. De behoeften en het levensverhaal van een persoon én zijn netwerk zijn leidend in de hulpverlening. Vanuit dit gedachtengoed is de ambulantisering ver doorgevoerd. Opnames op gesloten afdelingen of separaties komen niet voor vanuit de overtuiging dat afzondering haaks staat op herstel. Vandaar ook de titel van het boek Freedom First.

Freedom First biedt zicht op de alledaagse praktijk van Triëst, met oog voor zowel de goede kanten van het systeem als de onvolkomenheden. Een praktijk waarin ook mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zelfstandig wonen en waar veel minder opnamen mogelijk blijken.

Deze uitgave is te bestellen via de website van Lister.

Jaar

SKU ex0005
Category Rapporten