Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn in de afgelopen periode verschillende ingrijpende transities in gang gezet. Twee belangrijke daarvan zijn de ambulantisering van de GGZ en de hervorming van de langdurige GGZ (overheveling van voorheen vanuit de AWBZ gefinancierde onderdelen van de GGZ naar de Wlz en de Wmo). De transities moeten bijdragen aan betere en effectievere zorg en ondersteuning, met name van mensen met ernstige en/of langdurige psychische aandoeningen.

Het ministerie van VWS hecht eraan om de transities en de resultaten daarvan goed te kunnen volgen, en heeft het Trimbos-instituut daarom gevraagd de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ te monitoren. Eind 2015 verscheen de eerste monitorrapportage.

Thema's

In de monitor staan elk jaar drie thema’s centraal waarover met verschillende deelonderzoeken wordt gerapporteerd. Dat zijn:

  1. Ontwikkelingen in het zorgaanbod
    Jaarlijks worden landelijke en regionale gegevens verzameld over de afbouw van intramurale voorzieningen en de opbouw/uitbouw van de ambulante zorg.
  2. Ervaringen van GGZ-cliënten
    De leden van het panel Psychisch gezien worden bevraagd over hun persoonlijke situatie en over de ontwikkelingen in de zorg die zij ontvangen. Het panel bestaat uit mensen met ernstige psychische aandoeningen en heeft ruim 2.000 leden.
  3. Context
    Welke factoren zijn van belang voor het slagen van het ambulantiseringsproces? Deze factoren worden jaarlijks in kaart gebracht, met telkens een ander actuele invalshoek.

Deelonderzoeken

De LMA 2018 is de vierde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA) en bestaat uit verschillende deelonderzoeken.

Deelonderzoek 3, 4 en 5 zijn ook afzonderlijk beschikbaar:

Auteur H. Kroon, H. Michon, A. Knispel, L. Hulsbosch, A. de Lange, J. Boumans, M. Oud
Auteur

, , , , , ,

Pagina's

178

SKU af1650
Category Rapporten