Rapport ‘In de wachtstand’

Een literatuurinventarisatie naar de impact van wachttijden in de ggz op patiënten, naasten, huisartsen en POH’s-GGZ.

Hoewel de wachttijdenproblematiek in de ggz sinds 2017 nadrukkelijk op de beleidsagenda  staat, blijkt het terugdringen van de wachttijden een uitdaging te zijn. Dit heeft ermee te maken dat de wachttijden in stand worden gehouden door een complex samenspel van problemen en factoren in de samenleving en in de financiering en organisatie van zorg en ondersteuning, zowel binnen als buiten de ggz. Om de impact van de wachttijden voor patiënten, hun naasten, en op huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg ggz (POH’s-GGZ) in kaart te brengen, is voor dit rapport (inter)nationale literatuur uit de afgelopen tien jaar geraadpleegd. In totaal zijn 19 wetenschappelijke artikelen en 21 (beleids)rapporten en andersoortige publicaties meegenomen in de literatuurinventarisatie.

Auteur V. Schutjens, J. Nuijen, T. Magnée
Jaar

Pagina's

36

SKU AF2172
Category Rapporten