Leernetwerken in de ggz

Hoe professionals in de ggz samen kunnen leren om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Hoe te bereiken dat kennisdeling tussen professionals in de ggz meer oplevert dan de som der delen? Welke ingrediënten zijn nodig om te komen tot het recept voor verbetering van de zorg? Deze vragen liggen ten grondslag aan een onderzoek onder een twintigtal praktijken waar – vanuit uiteenlopende schaal, activiteiten en doelstellingen – wordt gewerkt aan kennisdeling en samen leren. Deze factsheet geeft de resultaten weer.

Auteur A. Lempens, E. Papazoglou, E. Bransen, H. Kroon
Jaar

Pagina's

38

Auteur

, , ,

SKU AF2074
Category Factsheets