Een verkenning naar de digitale disbalans in het voortgezet speciaal onderwijs

Tegenwoordig ziet men overal beeldschermen: telefoon, tablets, laptops en computers, ze horen bij deze tijd.

Voor de meeste leerlingen zijn gamen en sociale media een leuke hobby. Echter zijn er ook nadelige gevolgen van beeldschermgebruik. Er worden zorgen geuit over het problematisch gamegedrag door leerlingen in het cluster 4-onderwijs.

Wanneer beeldschermactiviteiten andere bezigheden verdringen is er sprake van een digitale disbalans. In deze verkenning wordt onderzocht welke factoren leerlingen in dit onderwijstype extra kwetsbaar maken voor een digitale disbalans. Hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn interviews gehouden met professionals en leerlingen uit het cluster 4-onderwijs.

Uit de verkenning wordt duidelijk dat leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis of ADHD – dan wel leerlingen in het cluster 4-onderwijs – vaker moeite hebben met het houden van een gezonde balans in de digitale wereld. Er worden diverse oorzaken besproken, zoals leeftijd, ouders, eenzaamheid, de voorkeur voor individuele activiteiten, moeite hebben met executieve functies, zelfcontrole en de (manipulatieve) eigenschappen van games en sociale media.

 

Tag:
Auteur D. Visser, E. Hamming
Jaar

Pagina's

16

Auteur

,

SKU AF1953
Category Factsheets
Tag: