Implementatie Helder op School

Verkenning 2021

Helder op School is een integraal preventieprogramma voor scholen die aandacht willen schenken aan de preventie van alcohol, tabak, drugs en problematisch gamen. Helder op School maakt gebruik van de Gezonde School-aanpak, waarin vier pijlers centraal staan: beleid, educatie, schoolomgeving (ouders) en signaleren en begeleiden. Voor iedere pijler heeft het Helder op School-programma verschillende materialen ontwikkeld waarmee scholen planmatig en gestructureerd aan de slag kunnen om het middelengebruik onder leerlingen terug te dringen.

In navolging op het onderzoek naar de implementatie van Helder op School uit 2015, is in 2021 opnieuw onderzoek gedaan naar de wijze waarop Helder op School geïmplementeerd wordt. Doel van dit onderzoek was het evalueren van de huidige implementatiestrategie en ondersteunende materialen, om zo nodig verdere aanpassingen door te voeren.

Jaar

Pagina's

36

SKU AF2041
Category Rapporten