‘Mentale gezondheid’ in kaart gebracht

Een participatieve benadering via group concept mapping

Door het gebruik van verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid is het lastig om tot een eenduidig beeld van de mentale gezondheid te komen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met RIVM daarom het onderwerp ‘Mentale gezondheid’ bij de totale populatie in kaart gebracht met een diverse groep deelnemers. Dit deden we met de methode van group concept mapping, een gestructureerde participatieve methode om de gedachten en ideeën van deelnemers letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen om zo een ‘gemeenschappelijke noemer’ van de verschillende gedachten en ideeën te vormen.

Dit onderzoek is een vervolg op twee eerdere onderzoeken, eveneens uitgevoerd door het Trimbos-instituut en het RIVM in opdracht van het ministerie VWS:

  • Een draagvlakonderzoek onder sleutelfiguren waaruit naar voren kwam dat er draagvlak is om tot een meer gezamenlijk gedragen definitie en terminologie rondom mentale gezondheid van jeugd te komen (klik hier voor het rapport);
  • Een group concept mapping procedure waarin we de opvattingen over het concept mentale gezondheid bij jeugd onder sleutelfiguren in kaart hebben gebracht. Dit leverde 16 bouwstenen (thema’s) op van het concept mentale gezondheid jeugd (klik hier voor het rapport).
Auteur M. van Bon-Martens, L. Menco, L. Shields-Zeeman, M. Kleinjan, C. van den Brink
Auteur

, , , ,

SKU AF1942
Category Rapporten