Het mentaal welbevinden van jongeren in het praktijkonderwijs en cluster 4-onderwijs

Cijfers uit het EXPLORE-onderzoek 2019

Het EXPLORE-onderzoek is een landelijk onderzoek naar de omvang van middelengebruik onder jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), residentiële jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen. Het doel van het EXPLORE-onderzoek is gegevens te leveren ter onderbouwing en ontwikkeling van een effectieve preventieve aanpak van (problematisch) middelengebruik onder kwetsbare jongeren. Naast middelengebruik zijn er op het praktijkonderwijs en cluster 4- onderwijs een aantal vragen gesteld over het mentaal welbevinden.

Meer informatie over het EXPLORE-onderzoek is te vinden op www.trimbos.nl/explore.

 

Auteur M. Rombouts, F. Lugten, M. Kleinjan, K. Monshouwer
Auteur

, , ,

Pagina's

16

Jaar

SKU AF1928
Category Factsheets