Leefsituatie en ervaringen met zorg van mensen met ernstige psychische aandoeningen

Deelonderzoek 3 – Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2020

In 2010 is het Trimbos-instituut gestart met het panel Psychisch Gezien: een landelijk panel van en voor mensen met psychische aandoeningen. Doel van het panel is meer zicht te krijgen op het maatschappelijk functioneren en de zorg- en leefsituatie van mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Daarnaast is het de bedoeling om de mensen die met deze problemen te maken hebben, een duidelijker stem te geven in maatschappelijke debatten over de GGZ. De missie van het panel is om gedegen kennis te verwerven over de zorg- en leefsituatie en maatschappelijke integratie van mensen met een aanhoudende psychische aandoening in Nederland.

De volledige Monitor Ambulantisering vindt u hier: Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2020

 

Auteur L. Hulsbosch, A. de Lange, A. Knispel, H. Kroon
Auteur

, , ,

Pagina's

42

Jaar

SKU AF1838-3
Category Rapporten