Lachgasgebruik bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond

Een verkennend onderzoek

Het recreatief gebruik van lachgas is populair en het aantal jongeren dat wel eens lachgas gebruikt neemt sinds 2016 toe. In 2019 had 10% van de scholieren (12-16 jaar) ooit lachgas gebruikt. Onder scholieren met een niet-westerse migratieachtergrond is dit cijfer hoger: 13% van hen heeft ooit lachgas gebruikt.

Daarnaast zijn er signalen die wijzen op een toename van problematisch gebruik en sociale en lichamelijke problemen als gevolg daarvan. Hoewel deze toename wordt gesignaleerd onder alle gebruikers van lachgas, lijken jongeren en jongvolwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond een belangrijke risicogroep.

Deze signalen, in combinatie met ernstige gezondheidsrisico’s van problematisch lachgasgebruik bij jonge mensen, laten zien dat het zeer belangrijk is om op preventie in te zetten.

De groep jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond lijkt soms lastig te bereiken voor professionals. Om meer inzichten en handvatten voor preventie voor deze doelgroep te krijgen is dit onderzoek uitgevoerd.

Zie ook de factsheet 'Lachgasgebruik bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond'.

Tags:
Auteur D. Spronk, L. Nijkamp, T. Nabben, M. de Jonge
Auteur

, , ,

Pagina's

74

Jaar

SKU AF1828
Category Rapporten
Tags:

Ook interessant