Geluk onder druk

Over stress en prestatiedruk van jongeren

Er zijn steeds meer signalen dat het mentaal  welbevinden van jongeren in Nederland onder druk staat. Daarom voerden het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht in opdracht van UNICEF Nederland het onderzoek ‘Geluk onder Druk?’ uit. Hieruit blijkt dat het mentale welbevinden van jongeren relatief stabiel is, maar dat zij wel veel stress van school ervaren.

Het onderzoek ‘Geluk onder Druk?’ geeft inzicht in het mentaal welbevinden onder Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar. Daarnaast geeft het onderzoek zicht op mogelijke oplossingsrichtingen en handvatten om het mentaal welbevinden onder jongeren te versterken. Het onderzoek is uitgevoerd tussen december 2018 en mei 2020.

De visie en beleving van tieners was een essentieel onderdeel van het onderzoek. Hiervoor zijn onder andere een advies- en een stuurgroep van jongeren betrokken geweest bij de onderzoeksopzet en de uitwerking. Dit maakt het onderzoek uniek ten opzichte van andere onderzoeken naar het welbevinden onder jongeren. Ook is de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek bijzonder. In deze factsheet zijn een aantal kerngegevens uit het onderzoek overzichtelijk weergegeven.

Bekijk ook het uitgebreide rapport ‘Geluk onder Druk?’ en het uitgebreide ‘Geluk onder Druk’ dossier van UNICEF Nederland met diverse mooie producten gerelateerd aan dit onderzoek, waaronder een resultatenvideo en jongerenmagazine.

Jaar

SKU af1786
Category Factsheets