Strategische verkenning Buitenshuisproject

In deze Strategische verkenning Buitenshuisproject is gekeken naar de maatschappelijke baten en kosten die mogelijk gepaard gaan met de implementatie van het Buitenshuisproject (BHP) voor KOPP/KOV-kinderen. Het doel van het BHP is om het welbevinden van deze kinderen te vergroten en de kans op kindermishandeling of (latere) psychische problemen te verkleinen door het bieden van kinderopvang of buitenschoolse opvang. Een dergelijke verbetering in de woonsituatie kan resulteren in positieve gevolgen voor zowel het kind (bijv. sociale ontwikkeling en gezondheid) als de ouder(s)/verzorger(s) (bijv. vermindering van stress).

De resultaten van deze verkenning zijn in eerste instantie gericht op lokale of regionale beleidsmakers (gemeentes) om kennis te nemen van de potentiële baten en kosten die het aanbieden van het BHP met zich meebrengen. Gegeven het intersectorale en preventieve karakter van het BHP zijn mogelijke gevolgen wellicht niet direct waarneembaar of worden over het hoofd gezien bij (regionale of lokale) investeringsbeslissingen.

 

Auteur B. Wijnen, R. van der Zanden, T. van Doesum, J. Lokkerbol
Auteur

, , ,

Pagina's

30

Jaar

SKU af1764
Category Rapporten